Higiénikus/közeg- járványügyi felügyelő

Kondorné Horváth Erzsébet
Az Egészségügyi Központ egységeinek terv szerinti és szükség szerinti higiénés ellenőrzése a kiadott utasítások betartásának tükrében. Higiéniatervek készítése (pl. higiéniareleváns munkafolyamatok, dezinficiálási tervek) és ezek rendszeres szakmai ellenőrzése. Fertőzéses esetek feltárása, egészségügyi veszélyes hulladékok kezelésének felügyelete. Tanácsadás infekciókontroll kézikönyv készítése. Adatok szolgáltatása a területileg illetékes hatóságoknak (pl. ÁNTSZ, OEK, EFRIR NNSR rendszer).